دکتر نسترن شالچیان

دکتر نسترن شالچیان

دکتر نسترن شالچیان متخصص و دکترای روانشناسی شخصیت، مدیر و موسس کلینیک دیدار است. وی سالهاست که در سازمان بهزیستی همراه با عزیزان دارای مشکلات و اختلالات ذهنی همراه است.

 

تعیین وقت مشاوره

 

موقعیت: روانشناس شخصیت
درجه: دکتر
دفتر: تهران
روز کاری: یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهار شنبه, شنبه