مشاوره کودک و نوجوان

به لحاظ اهمیت دوره ی  کودکی در پایه ریزی شخصیت انسان، مشاوران روانشناسی کودک و نوجوان در حوزه های پیشگیری و درمان می توانند به خانواده ها کمک موثری ارائه نمایند. 

از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

 • ترس از مدرسه
 • اوتیسم و بیش فعالی
 • مدیریت بازی
 • سازگاری با همسالان
 • انتخاب مهدکودک مناسب
 • شب ادراری

 

و برای نوجوانان:

 

 • ارتباط با همسالان و جنس مخالف
 • کمرویی و گوشه گیری
 • پرخاشگری
 • تربیت جنسی
 • مهارت های زندگی

 

مشاوره کودک و نوجوان