مشاوره تحصیلی و شغلی

 • افت تحصیلی
 • آمادگی فرد و خانواده برای انتخاب رشته
 • تقویت حافظه
 • مدیریت زمان
 • آمادگی برای کنکور
 • مقابله با استرس امتحان و اضطراب کنکور
 • افزایش تمرکز حواس و توجه
 • افزایش انگیزه تحصیلی
 • مهارتهای برنامه ریزی تحصیلی
 • مهارت خلاصه نویسی
 • مدیریت اهمال کاری

 

مشاوره تحصیلی