زوج درمانی

 • آموزش مشاوره پیش از ازدواج
 • آموزش مهارت های زندگی
 • انجام تست های شخصیت MBTI
 • اختلافات و ناسازگاری در زندگی
 • چگونگی ارتباط با جنس مخالف
 • مقابله با شکست عاطفی
 • ارتباط جنسی رضایت بخش
 • سکس سالم
 • طلاق عاطفی
 • بی وفایی
 • خیانت
 • شک و بی اعتمادی
 • رابطه با خانواده ی همسر
 • ازدواج مجدد
 • زندگی پس از طلاق