درباره ما

کلینیک دیدار

IMG-5465

کلینیک دیدار، مکانی برای کسب آرامش

دکتر نسترن شالچیان


دکتر نسترن شالچیان

دکتر نسترن شالچیان متخصص و دکترای روانشناسی شخصیت، مدیر و موسس کلینیک دیدار است. وی سالهاست که در سازمان بهزیستی همراه با عزیزان دارای مشکلات و اختلالات ذهنی همراه است.

 

دانلود رزومه دکتر شالچیان