سال نو مبارک

پنج شنبه ۰۱ فروردین ۱۳۹۸

 

بیشتر مردم، منتظر فرا رسیدن سال نو هستند،
تا دوباره به عادت های کهنه مشغول شوند.
بیاییم با تدبیری بالغانه،
با دور ریختن عادات کهنه،
از هستم به شدن،
از ماندن به رفتن،
و از مرداب به رود بپیوندیم.
هرچند سخت، هر چند زمان بر،
چرا که اقیانوس هستی در انتظار ماست.
نوشدن هویت، هر روزمان را نو می سازد.

” جوانه زدن افکار نو بر وجودمان مبارک ”

ارسال شده در بلاگ توسط nastaran